Tumblelog by Soup.io
 • dragon-fly
 • soundofsilence
 • Vivi-Ane
 • alter-ego
 • dotkneszeptem
 • aleksandrrra
 • mochalena
 • citiesofnight
 • zuzafromearth
 • vindurinn
 • consequence
 • morningcoffeelover
 • victimD
 • anqqq
 • pezz
 • antoszq
 • absurdalna
 • people-error
 • karola-230
 • czart
 • followyourdreams
 • SoManyTimesITryToForget
 • ChinaDoll
 • ihonorata
 • hiddentolabel
 • omcida
 • unitedsoupsmusic
 • fourthaddiction
 • bananowyczipsxD
 • thebelljar
 • from-my-soul
 • Iamsweetnothing
 • haha-please-die
 • lubuda
 • mistic
 • tortureme
 • 17seconds
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

0686 5d45 500

March 19 2018

To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutofmyhead outofmyhead
Wychodząc z piaskownicy też nie wiedziałam, że robię to po raz ostatni. Więc jaką mam pewność, że jeszcze kiedyś się zobaczymy?
— Jagoda Szuster
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead
7141 fe5b 500
Reposted fromsavatage savatage viaoutofmyhead outofmyhead
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaoutofmyhead outofmyhead
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viaKuishi Kuishi
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viadontforgetme dontforgetme
4880 10bc
Reposted fromfiubzdziul fiubzdziul viafckit fckit
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viapannalu pannalu
0820 88df 500
Reposted frommeem meem viapannalu pannalu

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viamyszkaminnie myszkaminnie
2899 ddcb 500
Cóż... jestem staromodna.
Lubię należeć do jednego człowieka i słyszeć: 
"Jesteś Moja".
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacoffeegood coffeegood
3453 4f51 500
Reposted frompiehus piehus viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
5339 35a9 500
Reposted frommeem meem viajrb jrb
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin

March 18 2018

4870 552c
Reposted frombrumous brumous viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl