Tumblelog by Soup.io
 • dragon-fly
 • soundofsilence
 • Vivi-Ane
 • alter-ego
 • dotkneszeptem
 • aleksandrrra
 • mochalena
 • citiesofnight
 • zuzafromearth
 • vindurinn
 • consequence
 • morningcoffeelover
 • victimD
 • anqqq
 • pezz
 • antoszq
 • absurdalna
 • people-error
 • karola-230
 • czart
 • followyourdreams
 • SoManyTimesITryToForget
 • ChinaDoll
 • ihonorata
 • hiddentolabel
 • omcida
 • unitedsoupsmusic
 • fourthaddiction
 • bananowyczipsxD
 • thebelljar
 • from-my-soul
 • Iamsweetnothing
 • haha-please-die
 • lubuda
 • mistic
 • tortureme
 • 17seconds
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods viairmelin irmelin
4306 6d01
8834 af8c 500
bizarreart1
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
4244 fa51
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin

May 23 2018

4972 457f 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaphilomath philomath
5217 5913
Reposted fromEtnigos Etnigos viatrytorunaway trytorunaway

May 22 2018

8845 2149 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin

May 20 2018

1416 2519
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viakomplikacja komplikacja
6788 8346 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viadobby dobby
3518 a89b
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadobby dobby
Jeśli się kogoś kocha to poświęca się mu swój czas, obecność i zainteresowanie. Jeśli się o tym tylko mówi, zamiast faktycznie być i ofiarować siebie, to piękne słowa zamieniają się w zwykłe i nic nie warte pieprzenie...
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viadobby dobby
"Czytać należy intensywnie. Czasami powinieneś czytać z intensywnością większą od tej, z jaką pisano tekst, który czytasz. Czytać należy gorliwie, z pasją, z uwagą i bezlitośnie. Autor może paplać, lecz ty czytaj rozumnie; każde słowo, jedno po drugim, tam i z powrotem, wsłuchując się w książkę, wypatrując śladów, które prowadzą w gąszcz, uważając na tajemnicze sygnały, które sam autor mógł przeoczyć, gdy kroczył naprzód w puszczy swojego dzieła. Nigdy nie należy czytać lekceważąco, od niechcenia, jak ktoś, kogo zaproszono na królewską ucztę, a on tylko dłubie końcem widelca w potrawach. Czytać trzeba elegancko, wielkodusznie. Czytać należy tak, jakbyś w celi śmierci czytał ostatnią książkę, którą ci przyniósł strażnik więzienny. Czytać trzeba na śmierć i życie, bo to największy ludzki dar. Pomyśl: tylko człowiek umie czytać. ” 
- Sándor Márai
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
3054 8c73
Reposted frominspiro inspiro viadobby dobby
7401 1f7b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl