Tumblelog by Soup.io
 • dragon-fly
 • soundofsilence
 • Vivi-Ane
 • alter-ego
 • dotkneszeptem
 • aleksandrrra
 • mochalena
 • citiesofnight
 • zuzafromearth
 • vindurinn
 • consequence
 • morningcoffeelover
 • victimD
 • anqqq
 • pezz
 • antoszq
 • absurdalna
 • people-error
 • karola-230
 • czart
 • followyourdreams
 • SoManyTimesITryToForget
 • ChinaDoll
 • ihonorata
 • hiddentolabel
 • omcida
 • unitedsoupsmusic
 • fourthaddiction
 • bananowyczipsxD
 • thebelljar
 • from-my-soul
 • Iamsweetnothing
 • haha-please-die
 • lubuda
 • mistic
 • tortureme
 • 17seconds
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

8276 45ee 500
Reposted frombrumous brumous vianayantara nayantara
1745 8aea
Reposted fromarmiin armiin via100suns 100suns
7596 120a 500
Reposted fromteijakool teijakool viazupson zupson
6157 f3ac
Reposted fromzciach zciach viazupson zupson
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
7316 1661 500
Reposted fromdivi divi viawrazliwa wrazliwa
0132 3c79 500
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz viazupson zupson
6386 ccee
Reposted fromoutoflove outoflove viajointskurwysyn jointskurwysyn
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
1527 46c0 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viajointskurwysyn jointskurwysyn
2294 0ac6
Reposted fromchocoway chocoway viajointskurwysyn jointskurwysyn
Nawet kiedy zapamiętam twarze, to zapomnę imion. Wśród miliona, ani śladu twoich rąk...
— huczuhucz
1209 1f6b 500

October 16 2017

1944 a931
1945 ff94 500
3726 0286

Your best short stories?

Reposted frommyry myry viaskonfundowane skonfundowane
5870 6e05 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaskonfundowane skonfundowane
1641 115c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl